Yakıt

Yakıt Petroland  PD, PM ve PT serisi pompalar yakıt olarak kullanılan motorin, benzin, LPG, jet yakıtı, kerozin, fuel oil transferlerinde kullanılır.  
Transfer edilen akışkanların aşındırıcı özelliği olmadığından pompa malzemesi olarak dökme demir teklif edilir.
Pompaların kullanıldıkları alanlar çoğunlukla tanker doldurma & boşaltma ve günlük beslemedir.