Asfalt (bitüm)

Asfalt (bitüm) Petroland  PD , PM ve PT serisi pompalar asfalt sektöründe kullanılan, fuel oil, asfalt, zift, katran, bitüm ve kızgın yağ transferlerinde kullanılır.

Asfalt endüstrisinde kullanılan bütün akışkanların donma ihtimali olduğundan ısıtma ceketi opsiyon olarak değil, standart olarak teklif edilir. Isıtma ceketi sayesinde transfer edilen akışkanın sıcaklığı sabit tutularak, donma tehlikesinin önüne geçilmiş olur. Pompaların kullanıcıları çoğunlukla asfalt üreticileri, karayolları, çatı panel üreticileri, asfalt şantiyeleri ve karıştırıcılardır.