SEÇ-G Politikası


Çalışma arkadaşlarımızın sağlığı, emniyeti ve çevre bilinci PETROLAND’ın kalite politikasının en önemli unsurlarından biridir.

Tüm çalışanlarımızın şirket politikası doğrultusunda, sağlık, emniyet ve çevreyi koruma koşullarının yerine getirilmesi için tüm kuralları uygulamakla ve aynı zamanda çalışma arkadaşlarının da emniyetinin sağlanmasından sorumlu olacağını,

Bu konudaki gerekli mevzuatlara ve kanunlara uyacağımızı, Her seviyede programlı SEÇ eğitimleri ve periyodik denetimler ile çalışanlarımızın bilinç düzeyini arttıracağımızı, Bugüne kadar yapmış olduğumuz ve bundan sonra yapacağımız faaliyetlerde ve yatırımlarımızda doğal kaynaklarımıza ve insan sağlığına olumsuz etki yapacak hareketlerden kaçınma bilinci içerisinde hareket edeceğimizi,

Faaliyetlerimizi geliştirilebilir ve kontrol edilebilir şekilde ayarlayıp, performansımızı gözden geçirerek sürekli iyileşmeyi sağlayacağımızı, bu şekilde çevreye verdiğimiz zararları mümkün olan en düşük seviyeye ve mümkünse sıfıra çekmeye çalışacağımızı,

Taahhüt ederiz.